KB - DGLV

Permanent terrein

Voorwaarden voor een permanent terrein

 • Geschreven toelating van eigenaar/ exploitant;
 • Toelating van de gemeente;
 • Aanvraag bij DGLV voorleggen en laten goedkeuren;
 • Ba. verzekering materieel en terrein;
 • Brandblusser, Notams en windvaan;
 • Plan van aanpak, nota en uittreksel kad. legger, identiteit van de verantwoordelijke.
 •  Onbeperkt in vliegbewegingen en aantal piloten.

Tijdelijk terrein

Voorwaarden voor tijdelijke terreinen

 • Schriftelijke toelating van eigenaar/ exploitant;
 • "Melding" aan de gemeente (zie modelformulier "downloads");
 • "Melding" aan DGLV met ons modelformulier;
 • Beperking in vliegdagen.
  • Binnen een periode van 2 jaar:
   • 1 keer voor max. duur van 30 dagen;
                     of
   • 1 keer 20 dagen verspreid over 2 maanden;
 • Geen beperking in aantal piloten;
 • Ideaal voor inrichten events en fly-ins.

Recreatieve terreinen

Voorwaarden voor een recreatief terrein ( voorkeur)

 • Mondelinge toelating van eigenaar/ exploitant.
 • "Melding" aan de gemeente (zie model formulier "downloads").
 • "Melding" aan DGLV (via DGLV website).
 • Beperkingen:
  • max. 6 dagen/maand
  • met een max van 2 opeenvolgende dagen.
  • aantal piloten (max 8 piloten).
 • Ideaal voor dagdagelijks gebruik!