Over ons

Over ons

OVER ONS

Kunnen vliegen, is dit niet de droom van elk individu?

Paramotorvliegen is wellicht de meest toegankelijke vorm van gemotoriseerd vliegen.

Sinds 10/06/2014 is paramotorvliegen in België officieel erkend bij koninklijk besluit. Het paramotorvliegen is daarom volkomen legaal geworden.

De BPMF (Belgische Paramotor Federatie) is ontstaan in 1995 en behartigt de belangen van intussen meer dan 400 actieve leden ten opzichte van de diverse overheidsdiensten, lokale besturen en organisaties die aan de luchtsporten zijn verbonden.

De BPMF is ook het aanspreekpunt tussen bestuur der luchtvaart ( DGLV) en huidige actieve en toekomstige piloten.

HOE STARTEN

Hoe leer ik veilig paramotorvliegen?

In het onderstaande overzicht geven wij U het verloop van een erkende opleiding, van start tot het behalen van uw "erkende piloot licentie", om zelfstandig op een veilige en erkende manier te kunnen genieten van deze fantastische vliegsport:

Kies een paramotorschool erkend door de Belgische Paramotor Federatie: (zie lijst op de site)http://www.paramotorfederatie.be/opleiding/erkende-scholen-instructeurs-bpmf-

 • Bekijk de voor- en (soms) nadelen van de verschillende erkende scholen.
 • Zoek een school met een directe aanpak, goed contact en vlotte communicatie.
 • Vergelijk en ga eens op bezoek.
 • Maak een afspraak met de vormende monitor van de school om te zien of het "klikt".
 • Vraag om een duidelijke beschrijving van ALLE elementen van uw opleiding.
 • Neem uw besluit en schrijf u in!
 • Sommige scholen verplichten u om een parapente-opleiding te volgen voordat u met uw paramotoropleiding begint. Dit is NIET wettelijk verplicht!
 • Sommige scholen vereisen dat u vliegmateriaal aanschaft via uw monitor VOORDAT u met uw opleidingsvluchten begint. De serieuze scholen stellenhet vliegmateriaal ter beschikking ofverhuren het materiaal aan hun leerlingen tot ze autonoom zijn en hun licentie hebben behaald.

Volg een paramotoropleiding bij een door de BPMF erkende school:

 • Stel u in orde of laat u in orde stellen met de verzekering.
 • Het medisch attest klasse 4.Het is verboden om te vliegen, zelfs tijdens de opleiding zonder een medisch certificaat "Klasse 4".
 • Neem het lidmaatschap.
 • Krijg alle lesdocumenten of druk deze af van de website.
  • Inschrijvingsdocument.
  • Opleidingsfiche.
  • Vliegboekje.
  • Cursus.
  • Voorwaarden.
 • Zorg voor het regelmatig invullen, bijhouden en ondertekenen van uw lesdocumenten.
 • Noteer uw vluchten. het opledingsscherm MOET eveneens geregistreerd zijn
 • Volg de praktische lessen regelmatig (5 tot 10 of meerdere lessen).
 • Volg de theoretische lessen (1 of meerdere lessen).
 • Leg uw praktisch en theoretisch examen af tijdens of op het einde van de opleiding.Uw instructeur mag een deel van het theoretisch examen afnemen. De regelgevende materie wordt georganiseerd en afgenomen door het DGLV onder toezicht van erkende DGLV-examinatoren en met de logistieke steun van de BPMF.
 • De instructeur neemt het praktische examen af aan het einde van de opleding.
 • Alle documenten correct invullen (of laten invullen) en opsturen naar de federatie.

Opleiding afgewerkt:

 • Alle documenten correct invullen (laten invullen) en opsturen naar de federatie.
 • U bent paramotor piloot van het moment dat u de documenten van het DGLV hebt ontvangen.!

Gefeliciteerd, U bent paramotor piloot! Welkom bij ons en geniet van deze sport door altijd veilig te vliegen en in overeenstemming met de bestaande regelgeving. Respecteer ook “de terreinen” waarop u vliegt" en heb respect voor de omwonerswant het geluid van je machinekan soms irriterent zijn.

De BPMF is ook het aanspreekpunt tussen bestuur der luchtvaart ( DGLV) en huidige actieve en toekomstige piloten.

Indien U nog vragen heeft neem dan gerust contact op met de federatie door het contactformulier in te vullen op de website:

http://www.paramotorfederatie.be/contact-nl

 

 

 

 

nieuws

Nice flight moment with friends! NEW DATE

Luc & Anja invite us for a sundaymorning flight. We start with a coffee and croissant, fly to another field with soup and fly back to finish the morning with a snack!

Subscribe with the portal!

ONGEVAL 06/09/2020

Onze oprechte deelneming met het verlies van LUC Canty. 

NEW LOW-AIR KAART 2020

Gelieve hiervoor 16 euro over te schrijven op ons rekeningnummer:

BE76 3101 6230 1395 (Belgische Paramotor Federatie vzw)  

Mededeling:  uw lidnr + low-air kaart 2020

Nog geen lid van de Belgische Paramotor Federatie??

Ontdek de voordelen

Foto