KB - DGLV

Voor elke aanvraag voor registratiesticker, dient een afzonderlijk aanvraag formulier ingevuld te worden!

standaard zwart!

OO-
(toegekend door DGLV)(indien gekend)


Gelieve vooraf de betaling van 32.5€ uit te voeren op volgend rekeningnummer :

IBAN: BE73 7330 6378 0560
BIC: KREDBEBB
Mededeling: Naam + Voornaam + registratienummer (van de aanvrager).

Van zodra wij de betaling voor het maken van de registratiesticker hebben ontvangen, zal uw een mail ontvangen en zal de opdracht geactiveerd worden.